LTE

گیگابایت ۱۰ یک ماهه
 • ۳۵,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۴۰ یک ماهه
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۹۵ یک ماهه
 • ۲۱۰,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۴۰۰ یک ماهه
 • ۴۹۹,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۳۰ سه ماهه
 • ۱۰۵,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۱۲۰ سه ماهه
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۲۸۵ سه ماهه
 • ۶۳۰,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۹۰۰ سه ماهه
 • ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۶۰ شش ماهه
 • ۱۹۸,۶۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۲۴۰ شش ماهه
 • ۵۷۰,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۵۷۰ شش ماهه
 • ۱,۱۷۰,۰۰۰تومان

LTE

گیگابایت ۱۲۰ یکساله
 • ۳۹۰,۶۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۴۸۰ یکساله
 • ۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان

LTE

گیگابایت ۵۷۰ یکساله
 • ۲,۳۴۳,۰۰۰تومان