۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۱۵ یک ماهه
 • ۵۰,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۴۰ یک ماهه
 • ۱۲۰,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۴۵ سه ماهه
 • ۱۴۷,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۱۲۰ سه ماهه
 • ۳۴۸,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۹۰ شش ماهه
 • ۲۸۵,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۲۴۰ شش ماهه
 • ۶۸۵,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۱۸۰ یک ساله
 • ۵۵۸,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۴۸۰ یک ساله
 • ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۷۰ یک ماهه
 • ۱۷۵,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۲۱۰ سه ماهه
 • ۵۰۵,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۴۲۰ شش ماهه
 • ۹۹۵,۰۰۰ تومان

۴ تا ۱۰ مگابیت

گیگابایت ۸۴۰ یک ساله
 • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۵۰ یک ماهه
 • ۱۵۵,۰۰۰ تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۱۵۰ سه ماهه
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۳۰۰ شش ماهه
 • ۸۸۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۶۰۰ یکساله
 • ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۸۰ یک ماهه
 • ۲۳۰,۰۰۰تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۲۴۰ سه ماهه
 • ۶۷۰,۰۰۰تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۴۸۰ شش ماهه
 • ۱,۳۱۰,۰۰۰تومان

۸ تا ۲۰ مگابیت

گیگابایت ۹۶۰ یکساله
 • ۲,۵۶۰,۰۰۰تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۳۰ یک ماهه
 • ۱۲۵,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۹۰ سه ماهه
 • ۳۶۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۱۸۰ شش ماهه
 • ۷۱۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۳۶۰ یکساله
 • ۱,۳۹۵,۰۰۰تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۶۰ یک ماهه
 • ۱۹۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۱۸۰ سه ماهه
 • ۵۵۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۳۶۰ شش ماهه
 • ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۷۲۰ یکساله
 • ۲,۱۲۰,۰۰۰تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۱۲۵ یک ماهه
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۳۷۵ سه ماهه
 • ۸۷۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۷۵۰ شش ماهه
 • ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

۸ تا ۴۰ مگابیت

گیگابایت ۱۵۰۰ یکساله
 • ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان

ترافیک اضافه

گیگابایت ۳
 • ۹,۰۰۰ تومان

ترافیک اضافه

گیگابایت ۵
 • ۱۳,۴۰۰ تومان

ترافیک اضافه

گیگابایت ۱۰
 • ۲۴,۴۰۰ تومان

ترافیک اضافه

گیگابایت ۲۰
 • ۴۲,۴۰۰ تومان

ترافیک اضافه

گیگابایت ۳۰
 • ۶۰,۴۰۰ تومان
 • هزینه IP ثابت ۶۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • سرویس های ۶ و ۱۲ ماهه به ترتیب ۵ و ۱۰ درصد تخفیف خواهند داشت.
 • هزینه‌ امکان‌سنجی این سرویس‌ ۱۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.
 • ترافیک سایت‌های داخلی (سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که سرور آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود) که نام آنها در این لیست درج شده است، به‌صورت نیم‌بها و نصف ترافیک سایت‌های بین‌الملل، محاسبه می‌شود. (طبق مصوبه ۲۵۱ )
 • منظور از ترافیک بین‌الملل، سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی است که سرور آنها در خارج از کشور میزبانی می‌شود مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و...
 • برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه محاسبه تعرفه مصوبه ۱-۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 • به هزینه تعرفه ها ۱۰ % مالیات ارزش افزوده اضافه میشود.
 • سرویس های مندرج در جداول داری شماره تاییدیه های ۵۲۷۸۵۰,۵۲۷۳۶۳,۵۲۷۸۳۳,۵۲۷۸۳۴,۵۲۷۸۳۵ میباشد.