.:: پشتیبانی فنی ::.

آدرس: آبادان / خیابان زند / بین چهار راه امیری و امام, مجمع متین / طبقه اول / واحد 1
پست الکترونیکی: support@prgnet.ir
تلفن : 53230868-061 (7 صبح – 11:30 شب)
نمابر : 53230689-061